Uimhir thagartha Cur síos ar an tSeirbhís Táille (€) Táille (€)
Páipéar Aighneacht Leictreonach
1 Admháil na Clárlainne do Leasú ar Rialacha Cumainn Údaraithe Speisialta
(a) Leasú Críochnaithe 30.00 15.00
( b ) Leasú Páirteach 30.00 15.00
2 Clárú Rún Speisialta ó chumann ar bith nach n-áirítear ceadú d’Athrú Ainm 15.00 n / A
Clárú Rún Speisialta ó aon chumann chun Athrú Ainm a cheadú 100.00 n / A
3 Ordachán chun Stoc d’Aistriú 50.00 n / A
4 Cigire a cheapadh 200.00 n / A
5 Ag glaoch ar Chruinniú Speisialta 130.00 n / A
6 Cinneadh an Chláraitheora ar aighneas nó ar a dámhachtain chun cistí a dhíscaoileadh nó a dháileadh:
(i) i gcás ina socrófar an t-ábhar gan éisteacht nó ar éisteacht amháin gan atráthú 60.00 n / A
(ii) i gcás inar gá níos mó ná éisteacht amháin an táille chéanna atá ar (i) mar aon le haghaidh gach éisteachta tar éis an chéad atrátha agus gach atrátha 60.00 n / A
(iii) dámhachtain as sócmhainní cumainn nó Brainse a leithreasú nó a roinnt
(a) i gcás nach sáraíonn na sócmhainní €250.00 60.00 n / A
(b) in aghaidh gach €125.00 breise 13.00 n / A
7 Ordú ag ligean thar ceal toilithe agus coinníollacha maidir le ceangaltais a chónascadh nó a aistriú
(i) i gcás ina socrófar an t-ábhar gan éisteacht nó ar éisteacht amháin 60.00 n / A
(ii) le haghaidh gach éisteachta tar éis an chéad atrátha agus le haghaidh gach atrátha 60.00 n / A
8 Fógra i dtaobh Athrú ar Oifig Chláraithe a chomhdú 15.00 Neamhní – Saor in Aisce
9 Fógra faoi Cheapacháin Iontaobhaithe a chomhdú 30.00 n / A
10 Tuairisceán Bliantúil cumainn a chomhdú 40.00 20.00
11 Díolúine ó luacháil cumann a roinneann a chistí go tréimhsiúil nó i gcás aon chumainn ina ndearnadh an ceanglas a ligean thar ceal de bhun Alt 28(5) den Friendly Societies Act, 1896 130.00 n / A
12 Más mian le cumann go ndéanfaidh achtúire a ainmneoidh an Cláraitheoir a luacháil
mura mó ná 150 líon na gcomhaltaí 190.00 n / A
má tá os cionn 150 ach gan dul thar 250 250.00 n / A
má tá os cionn 250 ach gan dul thar 350 320.00 n / A
má tá os cionn 350 ach nach mó é ná 500 380.00 n / A
má tá os cionn 500 ach nach mó é ná 700 500.00 n / A
má tá os cionn 700 ach nach mó é ná 1000 600.00 n / A
In aghaidh gach 500 comhalta nó coda de thar 1000 120.00 n / A
13 Fógra Bunú Craoibhe, nó Rialacha an Bhrainse sin nó aon leasú orthu 25.00 n / A
14 Ionstraim Dhíscaoilte nó aon Leasú ar an gcéanna a Chomhdú 100.00 n / A
Iniúchadh ar chomhad cumainn 6.00 n / A
Síniú nó séala an Chláraitheora ar dhoiciméad nach ngearrtar aon táille eile air 12.00 12.00
Cóipeáil nó sliocht aon doiciméad (i dteannta an táille ar shíniú nó séala an Chláraitheora) 3.00 2.50
Asphriontáil ainmneacha agus seoltaí na gcumann 3.50 3.50

 

Ar choinníoll, i gcás ina ndéanfar iarratas ar imscrúdú ar ghnóthaí cumainn d’fhonn é a dhíscaoileadh ar an bhforas nach leor na rátaí ranníoca a shocraítear i rialacha an chumainn chun na sochair árachaithe a chlúdach, go ndéanfaidh an Cláraitheoir, sula ndéanfaidh sé a dámhachtain. , féadfaidh sí a cheangal go n-íocfar cibé táillí is cuí léi nach mó ná na táillí iomchuí a shonraítear ag uimhir thagartha 11.

Ba cheart gach fiosrúchán faoi chomhaid chláraithe agus cóipeanna d’aighneachtaí neamhscagtha a sheoladh chuig rfs@enterprise.gov.ie .