Sonraí Teagmhála

Seoladh Poist: Bosca Poist 12858, Baile Átha Cliath 1.

Fón: 01-804 5499.

Ríomhphost: rfs@rfs.gov.ie

Tá cabhair maidir le saincheisteanna teicniúla nó TF ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: support@cro-helpdesk.cloud.gov.ie

Oifig Phoiblí RFS

Dúnadh an Oifig Phoiblí ar 12 Márta 2020 mar gheall ar shrianta COVID 19 agus níor oscail sí arís.

Tá an cheist an athosclófar an oifig á coinneáil faoi athbhreithniú.

Féach ar Áis Cuardaigh RFS: CORE .

Is féidir doiciméid nach bhfuil aon íomhánna scanta ar fáil ar ár n-áis chuardaigh a iarraidh ach dul i dteagmháil lenár n-oifig tríd an seoladh ríomhphoist seo a leanas: rfs@enterprise.gov.ie . Stóráiltear doiciméid do Chumainn/Ceardchumainn atá curtha ar ceal lasmuigh den láthair agus ní mór iad a aisghabháil ónár saoráid stórála eisláithreacha. Mar thoradh air sin, ní féidir na doiciméid sin a fháil ar an lá céanna a iarrtar iad. Gabhaimid leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht dá bharr.

Tá Clár na gCara-Chumann, na gCeardchumann agus na gCumann Tionscail agus Coigiltis ar fáil ar líne agus is féidir é a chuardach trí úsáid a bhaint as CORE .

Is féidir cuardach a dhéanamh ar líne (de réir ainm nó uimhreach nó litreach) le haghaidh cumann nó ceardchumann ar leith. Tá tú in ann liosta de líon na ndoiciméad a comhdaíodh i gcoinne an chumainn/ceardchumainn a fheiceáil. Nuair a chliceálann tú ar chumann nó ceardchumann ar leith, feicfidh tú a uimhir, seoladh, cineál aonáin (cibé cumann cairdiúil nó tionscail & coigthíoch nó ceardchumann é), an dáta clárúcháin agus a stádas reatha. Is féidir íomhá de dhoiciméad scanta a cheannach ar líne. (Táille €2.50 – Íocaíocht le cárta creidmheasa agus cuntas custaiméara). Ba chóir aon cheist faoi infhaighteacht doiciméad a sheoladh chuig rfs@enterprise.gov.ie .

Deimhniú Dúblach agus doiciméid dheimhnithe le síniú bunaidh agus stampa RFS
Ní mór gach iarratas chun teastais a cheannach, a dhúbailt nó aon doiciméid dheimhnithe eile agus litreacha stádais d’eintitis RFS a ordú tríd an seoladh seo: rfs@enterprise.gov.ie . Seolfar na doiciméid tríd an bpost chuig an seoladh a thugtar.

Chun Deimhniú Admhála Dúblach a fháil ar Chlárlann Chlárlann na gCeardchumann, na gCara-Chumann nó an Chumainn Tionscail agus Choigiltis (stampáilte agus síniú bunaidh) is é an táille ná €12.

Is é an táille ar chóip stampáilte agus dheimhnithe d’aighneacht a comhdaítear le Clárlann na gCara-Chumann ná €15.

Scríobh chuig:
Clárlann na gCara-Chumann, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1

Luaigh ainm an chumainn/ceardchumainn agus an uimhir chláraithe, agus cuir isteach, le do thoil, an táille ábhartha agus seoladh fillte chun na doiciméid a phostáil.

Is féidir freisin íoc as na doiciméid trí chuntas custaiméara CRO a ainmniú , uimhir an chuntais a lua, údarú asbhainte ón gcuntas sin agus seoladh ríomhphoist an duine san eagraíocht a bhaineann leis an gcuntas sin CRO

Dúnadh Oifig Phoiblí an CRO i mBaile Átha Cliath ar an 12 Márta 2020 mar gheall ar shrianta COVID 19 agus níor oscail sí arís.

Tá an cheist an athosclófar an oifig á coinneáil faoi athbhreithniú.