Foirm Cur síos Leagan inlíonta
Foirm AA Iarratas ar Chlárlann Rún Speisialta lena Comhshó ina Cuideachta Foirm AA – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AI Iarratas chun an Chlárlann a Chealú Foirm AI – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AN Fógraíocht ar Chealú Foirm AN – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AO Ionstraim Díscaoilte Foirm AO – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AP saor in aisce, Dearbhú a bheidh ag gabháil leis an Ionstraim um Dhíscaoileadh an Chumainn (nó Brainse) Foirm AP – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AR Fógra ar Dhíscaoileadh le hIonstraim Foirm AR – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AR1 saor in aisce, Foirm Tuairisceáin Bhliantúil – Cara-Chumann Foirm AR1 – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AR3 saor in aisce, Foirm Tuairisceán Bliantúil – Brainse Cláraithe na gCara-Chumann Foirm AR3 – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AR5 saor in aisce, Foirm Tuairisceán Bliantúil – Cumann atá údaraithe go speisialta (seachas cumann iasachta) Foirm AR5 – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AR6 saor in aisce, Foirm Tuairisceán Bliantúil – Cumann Carthanachta Foirm AR6 – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm AR8 saor in aisce, Foirm Tuairisceáin Bhliantúil – Cumann Iasachta atá sainúdaraithe Foirm AR8 – FrSoc 2021 inlíonta
 

Agus doiciméid á dtaisceadh leis an RFS, cinntigh le do thoil nach gcuirtear isteach ach leathanaigh neamhcheangailte. Cinnteoidh sé seo go gcoimeádtar an t-am a thógann sé chun aighneachtaí a ullmhú agus a scanadh a laghad agus is féidir, rud a bheidh chun leasa an RFS agus ár gcustaiméirí araon. Coimeádfar leathanaigh de dhoiciméad le chéile trí bhíthin fáiscín nó stáplacha ag an gcúinne ar bharr na láimhe clé agus ní bheidh siad fuaite le chéile ná faoi cheangal ar aon bhealach eile agus ní bheidh aon téip ghreamaitheach orthu. Tá foirmeacha tuairisceáin cúigbhliantúla ar fáil ó Chlár na gCara-Chumann ag rfs@enterprise.gov.ie .

 

Foirm B Iarratas ar Leasú Páirteach ar Rialacha a Chlárú Foirm B – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm C Dearbhú chun tacú le Leasú ar na Rialacha Foirm C – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm D Iarratas chun Leasú Iomlán ar na Rialacha a Chlárú Foirm D – FrSoc 2021 inlíonta
Íoslódáil an fhoirm E1-SAP Dearbhú sócmhainneachta – Alt 207 d’Acht na gCuideachtaí 2014 – le húsáid leis an Nós Imeachta Formheasta Achomair E1 v2.1 SAP 207 inlíonta
Foirm E1 (41) Dearbhú Reachtúil sócmhainneachta – Alt 580 d’Acht na gCuideachtaí 2014 amháin E1-41 v2 inlíonta
Foirm E2 saor in aisce, Fógra faoi cheapachán leachtaitheora E2 v2.4 dubh inlíonta
Foirm E2a Fógra éirí as oifig leachtaitheora E2a v2.1 dubh inlíonta
Foirm E2b Fógra i dtaobh leachtaitheoir a chur as oifig E2b v2.1 dubh inlíonta
Foirm E2c saor in aisce, Fógra faoi cheapachán leachtaitheora tar éis leachtaitheoir roimhe sin a chur as oifig E2c v2.2 dubh inlíonta
Foirm E3 saor in aisce, Cuntas an leachtaitheora ar ac(h)uid gníomhartha & déileálacha & iompar an fhoirceanta E3 v2.2 dubh inlíonta
Foirm E4 saor in aisce, Ráiteas imeachta an leachtaitheora agus suíomh an fhoirceanta E4 v2.3 Dubh inlíonta
Foirm E5 saor in aisce, Ráiteas deiridh cuntais an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) E5 v2.2 dubh inlíonta
Foirm E6 saor in aisce, Tuairisceán an chruinnithe foirceanta deiridh (foirceannadh deonach na gcomhaltaí) E6 v2.2 dubh inlíonta
Foirm E669 saor in aisce, Fógra i dtaobh leachtú a neamhniú E669 v1.1 dubh inlíonta
Foirm E7 saor in aisce, Tuairisceán an chruinnithe foirceanta deiridh de chomhaltaí & creidiúnaithe (foirceannadh deonach na gcreidiúnaithe) E7 v2.2 dubh inlíonta
Foirm E24 saor in aisce, Fógra i dtaobh achainí chun scrúdaitheoir a cheapadh E24 v2.2 dubh inlíonta
Foirm G1 saor in aisce, Rún speisialta G1 v2.1 dubh – inlíonta
Foirm H Fógra um Athrú ar Oifig Chláraithe an Chumainn Foirm H – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm I Fógra rúin ag ceapadh Iontaobhaithe an Chumainn Foirm I – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm Ib Fógra i dtaobh Iontaobhaí Nua na Craoibhe a cheapadh Foirm Ib – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm T Iarratas chun athrú ainm a cheadú, agus clár Rún Speisialta Foirm T – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm U Dearbhú a bheidh ag gabháil le hiarratas ar Chlárlann ar Rún Speisialta Foirm U – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm V Iarratas ar Chlárlann Rún Speisialta chun Cumann a Chónascadh Foirm V – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm W Iarratas ar Rún Speisialta chun Geallta a Aistriú a Chlárú Foirm W – FrSoc 2021 inlíonta
Foirm X Dearbhú ó Oifigeach an Chumainn ag glacadh le hAistriú Gealltanas Foirm X – FrSoc 2021 inlíonta