Clárlann na gCara-Chumann

Is é Clár na gCara-Chumann (RFS) an stór lárnach d’fhaisnéis reachtúil phoiblí do Chumainn Tionscail agus Choigiltis, do Chairde-Chumann agus do Cheardchumainn.

Coinníonn an RFS clár poiblí na n-aighneachtaí reachtúla a chomhdaíonn gach ceann de na cineálacha eintiteas seo a éilítear de réir a reachtaíochta ábhartha.

Feidhmíonn an RFS faoi choimirce na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

Níor aimsíodh an rud atá uait?