Uimhir thagartha Cur síos ar an tSeirbhís Táille (€) Táille (€)
Páipéar Aighneacht Leictreonach
1 Admháil Chlárlann cumainn 200.00 100.00
2 Admháil ar Chlárlann cumainn a bhfuil a rialacha i bhfoirm rialacha eiseamláireacha arna gceadú ag an gCláraitheoir, i gcás ina ndéantar an tIarratas ar Chlárú tríd an gcomhlachas nó an comhlacht a rinne urraíocht ar na rialacha atá sna rialacha múnla sin agus go bhfuil sé formhuinithe aige, a táille laghdaithe. 100.00 50.00
3 Admháil na Clárlainne ar Leasú ar Rialacha (Leasú Iomlán nó Páirteach) 60.00 15.00
4 Admháil na Clárlainne do Leasú ar Rialacha i gcás ina bhfuil na rialacha i bhfoirm rialacha eiseamláireacha arna gceadú ag an gCláraitheoir, i gcás ina ndéantar an tIarratas ar Chlárú tríd an gcomhlachas nó an comhlacht a rinne urraíocht ar na rialacha atá sa mhúnla sin agus go bhfuil sé formhuinithe aige, a táille laghdaithe.
(a) Leasú Críochnaithe 30.00 15.00
( b ) Leasú Páirteach 30.00 15.00
5 Clárú Rún Speisialta seachas ceadú athrú ainm 15.00 n / A
Clárú Rún Speisialta chun athrú ainm a cheadú 100.00 n / A
6 Cigire a cheapadh 200.00 n / A
7 Glaoch ar Chruinniú Speisialta 130.00 n / A
8 Díospóid nó dámhachtain chun cistí a dháileadh a chinneadh
(a) i gcás ina socrófar an t-ábhar gan éisteacht nó ar éisteacht amháin gan atráthú 60.00 n / A
( b ) le haghaidh gach éisteachta tar éis an chéad atrátha agus le haghaidh gach atrátha 60.00 n / A
9 Tuairisceán Bliantúil cumainn a chomhdú 40.00 20.00
10 Ionstraim Dhíscaoilte a Chomhdú nó aon leasú uirthi 100.00 n / A
11 Fógra um Athrú ar Oifig Chláraithe a Chomhdú 15.00 Neamhní – Saor in Aisce
12 Fógra Achainí a Chomhdú chun Scrúdaitheoir a cheapadh 15.00 n / A
13 Doiciméid a bhaineann le foirceannadh cumainn a chomhdú nó a chlárú faoi fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014 15.00 in aghaidh an doiciméid n / A
Síniú nó séala an Chláraitheora ar dhoiciméad nach ngearrtar aon táille eile air 12.00 12.00
Iniúchadh ar chomhad cumainn* 6.00 n / A
Cóipeáil nó sliocht aon doiciméad (i dteannta an táille ar shíniú nó séala an Chláraitheora) 3.00 2.50
*Gearrtar táille €2.50 chun cóip d’aighneacht scanta nó de cheangaltán mar aon le haighneacht a íoslódáil ar líne. Ba cheart gach fiosrúchán faoi chomhaid chláraithe agus cóipeanna d’aighneachtaí neamhscagtha a sheoladh chuig rfs@enterprise.gov.ie .
Asphrionta ainm agus seoladh an Chumainn 3.50 3.50