Tá reachtaíocht na gCumann Tionscail agus Coigiltis leabharmharcáilte ar shuíomh Gréasáin na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus anseo: