Tá Cláraitheoir na gCara-Chumann freagrach as iarratais a mheasúnú agus a chlárú agus as aon leasú a dhéanfar ina dhiaidh sin ar na rialacha a gceanglaítear ar chumainn chláraithe iad a thabhairt don Chláraitheoir, agus as a chinntiú go gcomhlíonann cumainn chláraithe a n-oibleagáidí reachtúla maidir le tuairisceáin a chomhdú, a chláraítear nuair a bheidh siad cláraithe, ar fáil lena scrúdú ag an bpobal. Tá Clárlann na gCara-Chumann bunaithe i dTeach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 agus roinneann sí an suíomh leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

Chuige seo tagann na trí aicme coirp seo a leanas faoi shainchúram Chláraitheoir na gCara-Chumann:

Cumainn Tionscail agus Coigiltis , Cara-Chumann agus Ceardchumainn .

Níor aimsíodh an rud atá uait?