Foirm Cur síos
Foirm A Iarratas chun cumann a chlárú Foirm A – INDP 2021 inlíonta (1)
Foirm B Iarratas ar leasú páirteach ar rialacha a chlárú Foirm B – INDP 2021 Inlíonta
Foirm C Dearbhú ag tacú le leasú ar rialacha Foirm C – INDP 2021 Inlíonta
Foirm D Iarratas chun leasú iomlán ar na rialacha a chlárú Foirm D – INDP 2021 inlíonta (1)
Íoslódáil an fhoirm E1-SAP Dearbhú sócmhainneachta – Alt 207 d’Acht na gCuideachtaí 2014 – le húsáid leis an Nós Imeachta Formheasta Achomair E1 v2.1 SAP 207 inlíonta
Foirm E1 (41) Dearbhú Reachtúil sócmhainneachta – Alt 580 d’Acht na gCuideachtaí 2014 amháin E1-41 v2 inlíonta
Foirm E2 saor in aisce, Fógra faoi cheapachán leachtaitheora E2 v2.4 dubh inlíonta
Foirm E2a Fógra éirí as oifig leachtaitheora E2a v2.1 dubh inlíonta
Foirm E2b Fógra i dtaobh leachtaitheoir a chur as oifig E2b v2.1 dubh inlíonta
Foirm E2c saor in aisce, Fógra faoi cheapachán leachtaitheora tar éis leachtaitheoir roimhe sin a chur as oifig E2c v2.2 dubh inlíonta
Foirm E3 saor in aisce, Cuntas an leachtaitheora ar ac(h)uid gníomhartha & déileálacha & iompar an fhoirceanta E3 v2.2 dubh inlíonta
Foirm E4 saor in aisce, Ráiteas imeachta an leachtaitheora agus suíomh an fhoirceanta E4 v2.3 Dubh inlíonta
Foirm E5 saor in aisce, Ráiteas deiridh cuntais an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) E5 v2.2 dubh inlíonta
Foirm E6 saor in aisce, Tuairisceán an chruinnithe foirceanta deiridh (foirceannadh deonach na gcomhaltaí) E6 v2.2 dubh inlíonta
Foirm E669 saor in aisce, Fógra i dtaobh leachtú a neamhniú E669 v1.1 dubh inlíonta
Foirm E7 saor in aisce, Tuairisceán an chruinnithe foirceanta deiridh de chomhaltaí & creidiúnaithe (foirceannadh deonach na gcreidiúnaithe) E7 v2.2 dubh inlíonta
Foirm F Iarratas chun an chlár a chealú Foirm F – 2021 INDP inlíonta
Foirm F24 saor in aisce, Fógra i dtaobh achainí chun scrúdaitheoir a cheapadh Foirm F24 – 2021 INDP inlíonta
Foirm J Fógra ar Chealú Foirm J – 2021 INDP inlíonta
Foirm K Fógra i dtaobh oifig chláraithe a athrú Foirm K – 2021 INDP inlíonta
F.35 Alt 8 deimhniú Foirm F35 – 2021 INDP inlíonta
F.233 Rún speisialta chun cuideachta a chomhshó ina sochaí Foirm F233 – 2021 INDP inlíonta
F.270 Dearbhú ó oifigeach cuideachta á tiontú ina chumann cláraithe Foirm F270 – 2021 INDP inlíonta
G1 Rún speisialta G1 v2.1 dubh – inlíonta
Foirm AA Iarratas ar cheadú athrú ainm agus clárlann rún speisialta Foirm AA – 2021 INDP inlíonta
Foirm AB Dearbhú a bheidh ag gabháil le haon iarratas ar rún speisialta a chlárú Foirm AB – 2021 INDP inlíonta
Foirm AC Iarratas ar chlár rún speisialta chun cumann a chónascadh Foirm AC – 2021 INDP inlíonta
Foirm AD Iarratas ar chlárú rún speisialta le haghaidh aistriú gealltanais Foirm AD – 2021 INDP inlíonta
Foirm AE Dearbhú ó oifigeach cumainn ag glacadh le haistriú gealltanas Foirm AE – 2021 INDP inlíonta
Foirm AF Iarratas ar chlár rúin speisialta le haghaidh comhshó go cuideachta Foirm AF – 2021 INDP inlíonta
Foirm AG Dearbhú ó oifigeach cuideachta ag cónascadh nó ag glacadh le haistriú gealltanas Foirm AG – INDP 2021 inlíonta
Foirm AH Ionstraim Díscaoilte Foirm AH – 2021 INDP inlíonta
Foirm AI Dearbhú chun ionstraim (nó athrú ar ionstraim) díscaoilte a bheith ag gabháil leis Foirm AI – INDP 2021 Inlíonta
Foirm AR15 saor in aisce, Tuairisceán bliantúil do chumainn a sheolann gnó, trádáil nó tionscal nó cumann infheistíochta Foirm AR15 – 2021 INDP inlíonta
Foirm AR19 saor in aisce, Tuairisceán bliantúil do chumainn talún agus tithíochta a sheolann gnó Foirm AR19 – 2021 INDP inlíonta
Foirm AR27 saor in aisce, Tuairisceán bliantúil do chumainn talmhaíochta Foirm AR27 – 2021 INDP inlíonta
 

Agus doiciméid á dtaisceadh leis an RFS, cinntigh le do thoil nach gcuirtear isteach ach leathanaigh neamhcheangailte. Cinnteoidh sé seo go gcoimeádtar an t-am a thógann sé chun aighneachtaí a ullmhú agus a scanadh a laghad agus is féidir, rud a bheidh chun leasa an RFS agus ár gcustaiméirí araon. Coimeádfar leathanaigh de dhoiciméad le chéile trí bhíthin fáiscín nó stáplacha ag an gcúinne ar bharr na láimhe clé agus ní bheidh siad fuaite le chéile ná faoi cheangal ar aon bhealach eile agus ní bheidh aon téip ghreamaitheach orthu.

Íoslódáil léitheoir Adobe acrobatNaisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach .