Annual Report of the Registrar of Friendly Societies (RFS) for 2022 in accordance with section 22 of the Protected Disclosures Act 2014

This Protected Disclosures Annual Report from the RFS covers the period from 1 January 2022 to 31 December 2022.

Under section 22 of the Protected Disclosures Act, 2014 each public body is required to publish an annual report outlining the number of protected disclosures received in the preceding year and the action taken (if any).

The Registrar of Friendly Societies (RFS) received no protected disclosures in 2022. There were no cases on hand from previous years.

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCumann Cairdiúil (RFS) do 2022 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ón RFS an tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go 31 Nollaig 2022.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na nochtaithe cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCumann Cairdiúil (RFS) aon nochtadh cosanta i 2022. Ní raibh aon chásanna idir lámha ó bhlianta roimhe seo.

Annual Report of the Registrar of Friendly Societies (RFS) for 2021 in accordance with section 22 of the Protected Disclosures Act 2014

This Protected Disclosures Annual Report from the RFS covers the period from 1 January 2021 to 31 December 2021.

Under section 22 of the Protected Disclosures Act, 2014 each public body is required to publish an annual report outlining the number of protected disclosures received in the preceeding year and the action taken (if any).

The Registrar of Friendly Societies (RFS) received no protected disclosures in 2021. There were no cases on hand from previous years.

 

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCumann Cairdiúil (RFS) do 2021 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ón RFS an tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go 31 Nollaig 2021.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na nochtaithe cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

​Ní bhfuair Cláraitheoir na gCumann Cairdiúil (RFS) aon nochtadh cosanta i 2021. Ní raibh aon chásanna idir lámha ó bhlianta roimhe seo.

 

2020

Annual Report of the Registrar of Friendly Societies (RFS) for 2020 in accordance with section 22 of the Protected Disclosures Act 2014

This Protected Disclosures Annual Report from the RFS covers the period from 1 January 2020 to 31 December 2020.

Under section 22 of the Protected Disclosures Act, 2014 each public body is required to publish an annual report outlining the number of protected disclosures received in the preceeding year and the action taken (if any).

The Registrar of Friendly Societies (RFS) received no protected disclosures in 2020. There were no cases on hand from previous years.

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCumann Cairdiúil (RFS) do 2020 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ón RFS an tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na nochtaithe cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).
​Ní bhfuair Cláraitheoir na gCumann Cairdiúil (RFS) aon nochtadh cosanta i 2020. Ní raibh aon chásanna idir lámha ó bhlianta roimhe seo.